LAKIAKATEMIA

LUOTETTAVAA LAINOPILLISTA APUA 

Lakiakatemian Kavasto on toiminut asianajajana ja asianajajasovittelijana useita vuosia erikoistuen siviili- rikos- ja perheoikeudellisiin asioihin. Kavasto toimii myös taidealalla, laatii ja tarkastaa sopimuksia ja sovittelee riitoja.

Jokainen asia hoidetaan tehokkaasti alusta loppuun, turhia kustannuksia aiheuttamatta ja päämiehen etu kaikkien etujen kärjessä.

Kavaston saa parhaiten varattua etäpalaveriin. Lyhyt puhelinpalaveri saattaa onnistua lyhyelläkin varoitusajalla. Mikäli avustajaa on tarpeen tavata henkilökohtaisesti, työhuone sijaitsee Sturenkadulla. Aikaa varaamatta toimistolle ei kannata pelmahtaa paikalle, lakimies on usein oikeuden istunnoissa ja vain harvoin toimistolla paikalla.

ASIAKIRJAT: tarkistamme sopimusten tai asiakirjojen laillisuuden ja laadimme sopimuksia, perukirjoja, perinnönjakokirjoja, osituskirjoja, testamentteja, edunvalvontavaltuutuksia ja avioehtoja.

toimisto@lakiakatemia.fi

p. 050 555 2882 (varaa puhelinaika erikseen tekstarilla tai maililla)