ASIANAJOTOIMISTO

PARASTA LAINOPILLISTA APUA SAAT ASIANAJAJALTA

Asianajotoimisto Kavaston lakimiehillä on tinkimätön ammattiylpeys ja vankka kokemus osaamisalueisiinsa kuuluvien toimeksiantojen hoitamisesta. Asianajaja kuuluu Suomen asianajajaliittoon ja on läpäissyt asianajajatutkinnon. Asianajajalla on vähintään neljän vuoden työkokemus kentältä.

Jokainen asia hoidetaan tehokkaasti alusta loppuun, turhia kustannuksia aiheuttamatta ja asiakkaan etu kaikkien etujen kärjessä.


Rikosoikeus 

Asiakirjojen laatiminen


Toimisto keskittyy tällä hetkellä pääasiallisesti rikosoikeudellisten toimeksiantojen hoitamiseen ja valitusten ja perheoikeudellisten asiakirjojen laatimiseen (testamentit, perukirjat, avioehdot, edunvalvontavaltuutukset). Otamme vain poikkeuksellisesti vastaan muita oikeusasioita. Asiakirjoista laadimme perukirjoja, perinnönjakokirjoja, osituskirjoja, testamentteja, edunvalvontavaltuutuksia, sopimuksia ja avioehtoja.

Toimisto avustaa niin rikosasian vastaajia, kuin asianomistajiakin kaikenlaisissa rikosasioissa.

Työn luonteen vuoksi asianajaja on harvoin toimistolla ja usein varattuna kuulusteluissa ja oikeudenkäynneissä. Puhelinpalaverin voi sopia maililla, taikka tekstarilla 040 960 8308.