HELSINGIN AKATEMIAN LAKI

PARASTA LAINOPILLISTA APUA 

Helsingin Akatemian lakimies Kavasto on toiminut asianajajana ja asianajajasovittelijana useita vuosia erikoistuen siviili- rikos- ja perheoikeudellisiin asioihin. Kavasto toimii myös taidealalla, laatii ja tarkastaa sopimuksia ja sovittelee riitoja.

Jokainen asia hoidetaan tehokkaasti alusta loppuun, turhia kustannuksia aiheuttamatta ja päämiehen etu kaikkien etujen kärjessä.

Otamme vain poikkeuksellisesti vastaan muita oikeusasioita, kuin yllämainittujen oikeudenalojen piirissä olevia. 

Asiakirjoista: tarkistamme sopimusten tai asiakirjojen laillisuuden ja laadimme sopimuksia, perukirjoja, perinnönjakokirjoja, osituskirjoja, testamentteja, edunvalvontavaltuutuksia ja avioehtoja.

laki@helsinginakatemia.fi

Puhelinpalaveriaika varataan erikseen maililla.