Ihmiset

OLEMME SITOUTUNEET AUTTAMAAN SINUA

Toiselta ammatiltaan Mia on draama- ja teatteriohjaaja ja toimii myös taiteen perusopetusta tarjoavan Helsingin teatterikoulun rehtorina ja Helsingin Akatemian taiteellisena johtajana. Mian musiikillista antia voi seurailla taiteilijanimen Maire Marenki takaa.

Mia Kavasto

Oikeustieteen maisteri 

Mia Kavasto on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2010 ja liittynyt Suomen asianajajaliittoon vuonna 2014. Kavasto on eronnut Suomen Asianjajajaliitosta osittaisen opiskelu- ja taidevapaan vuoksi 15.12.2020 ja hoitaa toistaiseksi toimeksiantoja oikeudenkäynneissä luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana.

Valmistumisensa jälkeen Mia on työskennellyt lain parissa yksinomaan asianajoalalla, rikos- ja perheoikeudellisten toimeksiantojen parissa, sekä yleistä siviilioikeutta koskettavien toimeksiantojen parissa. Tällä hetkellä Mia ottaa vastaan pääasiassa rikosoikeudellisia toimeksiantoja ja useimmiten rikoksen uhrien, taikka nuorten avustajana.

Mia on omimmillaan ihmisen parissa, arjen ongelmissa oikeudenkäyntiavustajana ja sovittelijana. Mia on ollut vuosia arvostamansa Suomen Asianajajaliiton jäsen ja asianajajasovittelija joka on suorittanut kaikki Suomen asianajajaliiton sovittelukoulutukset. Mia on yhä aktiivinen liiton valiokunnissa ja myös asianjajatutkinnon pienryhmäohjaajana ja asianajajien koulutuksen kehittäjänä ja toimii monipuolisesti ja laajasti opettajana, luennoitsijana ja kouluttajana oikeustieteen alalla. Mialla on myös opettajan pätevyys ja hän viimeistelee työn ohessa kasvatustieteen maisterin tutkintoa.

laki@helsinginakatemia.fi

Sovi puhelinaika maililla, niin soittelen perään!