Ihmiset
OLEMME SITOUTUNEET AUTTAMAAN SINUA

Mia Kavasto

ASIANAJAJA

Mia Kavasto on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2010. Valmistumisensa jälkeen Mia on työskennellyt lain parissa yksinomaan asianajoalalla.

Ydinalueinaan Mia pitää rikos- ja perheoikeutta, sekä sovittelumenettelyä. Mia hoitaa myös runsaasti yleissiviilioikeudellisia toimeksiantoja.

Mia on omimmillaan oikeudenkäyntiavustajana ja sovittelijana. Mia on Suomen Asianajajaliiton jäsen ja asianajajasovittelija, joka on suorittanut asianajajaliiton sovittelukoulutukset ja toiminut niissä pienryhmäohjaajana. Mia on aktiivinen myös asiajajatutkinnon pienryhmäohjaajana ja toimii tiuhaan ja monipuolisesti kouluttajana oikeustieteen alalla. Mialla on myös opettajan pätevyys ja hän on luontainen luennotsija ja ryhmänohjaaja.

Ensimmäiseltä ammatiltaan Mia on draama- ja teatteriopettaja ja toimii myös taiteen perusopetusta tarjoavan Helsingin teatterikoulun rehtorina. Mian musiikillista intohimoa voi myös seurailla taiteilijanimen Maire Marenki takaa.


AVUSTAVA HENKILÖKUNTA

Anniina Joensuu

Anniina on oikeustieteen opiskelija, joka suorittaa opiskeluun liittyvää työharjoitteluaan Asianajotoimisto Kavastossa keväällä 2020.