Asianajotoimisto Itä-Helsingissä

Asianajaja Kavasto on vuoden 2021 osittain opinto- ja taidevapaalla. Asianajaja Kavasto on hakenut eroa Suomen asianajajaliitosta ja siirtyy 1.1.2021 Helsingin Akatemian lakimieheksi, joka hoitaa asianajollisia asioita luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana. 


Vuonna 2021 opintovapaallaan Kavasto hoitaa rikosasioita lähinnä asianomistajien avustajana, sekä perukirjoja ja testamentteja. 


SUOSIMME SYKSYLLÄ 2020 ETÄPALAVEREITA!

Työn luonteen vuoksi asianajaja on harvoin toimistolla ja usein varattuna kuulusteluissa ja oikeudenkäynneissä. Puhelinpalaverin voi sopia maililla toimisto@kavasto.fi, taikka tekstarilla 040 674 4434.

Asiakirjoja laatii toimistolla Johanna. Parhaiten saat yhteyttä maililla osoitteesta toimisto@kavasto.fi 

Asiakirjoja voi jättää postilaatikkoon mihin aikaan tahansa.