+358 19 688 1000
toimisto@kavasto.fi

Lasten asiat

Huoltajuus- ja huostaanottoasiat

Toimistomme hoitaa kokemuksella ja varmuudella kaikenlaisia lapsen asioita. Mia Kavasto on avustanut lapsia ja näiden vanhempia jo sadoissa lapsiin liittyvissä oikeusasioissa.

Huoltajuusasiat

Lapsen asumista, tapaamista, huoltoa ja elatusapua koskevat asiat ovat lapsioikeuden ydintä. Suurin osa lapsia ja vanhempien eroa koskevista asioista ratkotaan nykyisin ns. Follo-sovittelussa, eli asiantuntija-avustaisessa tuomioistuinsovittelussa, jossa läsnä on myös sosiaaliviranomaisen edustaja.

Kavasto on sovittelija, joka suosii tilanteen salliessa Follo-sovittelua lasten asioiden järjestämisessä lapsen edun mukaisena ratkaisuna. Kaikkiin tilanteisiin sovittelu ei kuitenkaan sovellu. Silloin asia käsitellään tuomioistuimessa hakemus-tai riita-asiana.

Huoltajuusasioissa johtava periaate on aina lapsen etu. Sen ratkaiseminen, mitä lapsen etu tosiasiallisesti eri tilanteissa tarkoittaa on tuomioistuimen vaikea tehtävä huoltajuusoikeudenkäynnissä.

Huoltajuusasioissa avustajan on tunnettava sekä asiaan liittyvä juridiikka, että alan laaja oikeuskäytäntö ja pystyttävä punnitsemaan tilannetta niin lapsen, kuin vanhemmankin kannalta.

Huoltajuusasiat ovat usein hyvin kipeitä ja henkilökohtaisia ja niiden menestyksekkäässä hoitamisessa tarvitaan vankkaa ammattitaitoa, tilanneherkkyyttä sekä empatiakykyä. Perheen asiat ovat 100 % salassapidettäviä ja niitä käsitellään luottamuksellisesti.

Käräjäoikeudessa käsiteltäviin huoltajuusasioihin saat usein haettua korvausta kotivakuutuksesi oikeusturvavakuutuksesta. Mikäli olet vähävarainen taikka pienituloinen, saatat saada valtiolta oikeusapua ilmaisen taikka osittain ilmaisen oikeudenkäynnin muodossa. Tarkistamme puolestanne vakuutuksen ja oikeusavun mahdollisuudet ja hoidamme paperisodan asiaan liittyen.

Sijoitus- ja huostaanottoasiat

Lastensuojelulaki sääntelee lapsen asemasta sijoitus- ja huostaanottotilanteessa. Huostaanottoasiat ovat arkaluontoisia ja niitä edeltää yleensä yksi taikka kaksi kiireellistä sijoitusta ja perheessä hankala tilanne. 

Kavasto on hoitanut lastensuojelussa ja hallinto-oikeudessa kymmeniä huostaanottoasioita lämmöllä ja kokemuksella. Lastensuojelun päätöksiin, kun päätös on lastensuojelusta tehty voit valittaa hallinto-oikeuteen, voit hakea oikeusapua valtiolta ollessasi pienituloinen.

Lasten edustaminen

Lapsilla saattaa olla oikeus avustajaan taikka edunvalvojaan. Edunvalvoja edustaa lasta esimerkiksi kuolinpesässä, jossa lapsen oikeus on ristiriidassa varsinaisen edunvalvojan kanssa taikka sellaisesta on vaaraa. Niin ikään rikosasioissa lapselle määrätään edunvalvoja valvomaan tämän etua prosessissa, taikka avustaja, mikäli lapsi on 15 vuotta täyttänyt. Lapsella on myös oikeus avustajaan esimerkiksi hallinto-oikeusprosessissa ja hallinto-oikeus saattaa lapselle omasta aloitteestaankin avustajan määrätä arvionsa mukaisesti.

Kavasto toimii niin lasten edunvalvojana, kuin avustajanakin.